For at det skal være ein rød tråd igjenneom administrasjonen har vi valgt å endre namn på “Regjeringen” om til “Eierskapet”.
Dette medbringer ingen andre endringer enn at informasjon skal endres namn til “Eierskapet” i alle framtidige poster og eldre dokumenter skal oppdateres.

Mailkontoer og slikt kan forventes å ta litt tid før endringen trer i kraft.

//Eierskapet