Opphavsrett


Vi ønsker også å klargjøre opphavsrettigheten ovenfor Norsk Utrykningsklan.

Alt matriale som er laget av Norsk Utrykningsklan er beskyttet av opphavsretten. Dette gjelder feks: dokumenter, scripts, grafikk, mods, nettsider, programvarer.

NUK har fått spesialtillatelse fra kvar utvikler om å få benytte oss av materialet dei har produsert, og denne spesialtillatelsen forbeholdes Norsk Utrykningsklan. Vi kan derfor ikkje gi ut eller selge noe av materialet uten nærmare tillatelse fra utviklerene.

Vennligst send inn melding til eierskapet@norskutrykningsklan.no ved mistanke om noe av vårt materiale blir benyttet andre steder enn hos oss. Norks Utrykningsklan og utviklerteamet har mulighet til å anmelde brudd på opphavsretten.

Regler om opphavsrett: Lovdata