Ankeprossedyre


Alle henvendelser som gjelder anker skal sendes inn på mail til: eierskapet@norskutrykningsklan.no

Mailen skal innholde:
- Ditt fulle namn
- Emne for anke (Kva gjelder anken din? Feks: Permanent utestengelse)
- Vedlegg (Her skal avgjørelse fra ledelsen/eierskapet ligge)

Det vil bli opprettet eit saksnummer som du vil få tilsendt, dette vil bli brukt vidare i utredning av saken. Du vil få skriftlig veiledning vidare på mail etter ankesaken har blitt opprettet.