Hei
Ledelsen har vedtatt at alderskravet for klanen skal endres. Fra og med idag (14.08.2019) blir alderskravet satt til 16 år.

Dette innebærer at søkere under 16 år automatisk avslås og oppfordret til å søke igjen når de tilfredsstiller alderskravet.
Inntaksprosedyrer går ellers som normalt.

Spørsmål henvises til ledelsen@norskutrykningsklan.no eller ved å koble deg til våres Rekrutt Teamspeak [Invite Link]og ta kontakt med en saksbehandler.

Med Vennlig Hilsen
Ledelsen ved Norsk UtrykningsKlan